Független zsidó tudományos folyóirat

NYITÓLAP

Mit mond a Halacha

ZSIDÓ SZAVAK

TÖRTÉNETEK

KÖNYVEK

TANULMÁNYOK

EGYÉB

LÖW IMMÁNUEL VÁLOGATOTT MŰVEI II.

Fényszóró drágakövek

Emlékeznünk kell Löw Immánuelre, a kilencven esztendős korában mártírhalált halni kényszerített orientalista, művelődéstörténész, filológus, folklorista, botanikus, avagy egyszerűen "csak" polihisztor szegedi főrabbira.

Az igényes és ízléses tipográfiai kivitelű, keménytáblás, védőborítóval ellátott könyv írásait Hidvégi Máté és Ungvári Tamás válogatta és szerkesztette; Löw német és héber nyelvű tanulmányait Kövér András kitűnő fordításában olvashatjuk.

LÖW IMMÁNUEL VÁLOGATOTT MŰVEI II.
Löw Heritage Alapítvány és a Scolar Kiadó, Budapest 2019
272 OLDAL

 


Soros Tivadar : Túlélni

Vészkorszaki visszaemlékezések sorozata látott már napvilágot, de ez a könyv a szerző személye és főleg neve miatt nagyon nagy aktualitást hordoz, ugyanis írója az egykori pesti ügyvéd nem más, mint az utóbbi időben annyit emlegetett újságcímlapokról és plakátokról oly jól ismert Soros György édesapja.

Ezt a könyv több előszava is megvilágítja, amelyeket fiai Pál és György írtak, de a kiadó is bevezette az 1965-ös első kiadást, igaz, hogy akkor még a Soros név nem volt olyan ismerős Magyarországon.

Soros Tivadar: Túlélni
Múlt és Jövő Alapítvány, Budapest 2018
336 OLDAL

Cserhalmi Imre: Akiken átgázolt a huszadik század

Tizenegy emberi sors jelenik meg a könyv lapjain. Nem mindegyiküknek volt eseménydús az élete, de ennek ellenére nyugodtan állíthatjuk, hogy egyik érdekesebb, mint a másik.

Többségük nem zsidó, de történeteikben, elbeszéléseikben megjelenik a zsidóság, különös tekintettel, annak huszadik századi tragikus történetére.

 

Cserhalmi Imre: Akiken átgázolt a huszadik század
Kossuth Kiadó, Budapest 2018
240 OLDAL


Keresztény- Zsidó teológiai évkönyv 2018

Évről-évre tartalmas olvasmányokat nyújt a Keresztény- Zsidó Társaság évkönyve. A 18 magyar nyelvű kötet mellé sorakozik a most megjelent 19-ik, hasznos és érdekes írásokkal.

A 21 szerző különlegesen érdekes témákat dolgoz fel a legkülönfélébb módon.

A szerzők:

Bodor Attila, Dobner Győző, Enghy Sándor, Háberman Zoltán, Kamarás István, Karasszon István, Kárpáti Judit, Kustár György, Martos Levente, Balázs Máté-Tóth András, Medgyesi György, Baruch Obeländer, Oláh János, Peremiczky Szilvia, Rácz-Nagy Zsófia, Schőner Alfréd, Szalai Kálmán, Szécsi József, Takács Gyula, Udvarvölgyi Zsolt, Uhrman Iván

Az eddigi évkönyvek szerzőinek bibliográfiája zárja a kötetet, nagy segítséget nyújtva ezzel a téma tudományos kutatóinak.

Keresztény- Zsidó teológiai évkönyv 2018
Keresztény-Zsidó Társaság, Budapest 2019


Izraelinfo: #Izrael70magyar

Kicsit rendhagyó kiadvány látott napvilágot a Corvina Kiadónál. Maga a cím is szokatlan #Izrael70magyar, alcíme Hetven magyar képeslap a hetven éves Izraelnek.

Ki álmodta meg Izrael államát? Kinek a filmjét nevezték először Oscar-díjra? Ki hamisította Eichmann útlevelét? Ki fejlesztette ki a Vaskupolát? Mindezekre a kérdésekre választ kapunk, ha belelapozunk ebbe az ünnepi albumba.

Izraelinfo:#Izrael70magyar
Corvina kiadó, Budapest 2019
328 oldal


Murányi Gábor: A múlt szövedéke

Murányi Gábor Pulitzer – emlékdíjas újságíró másfél évtizede "A múlt szövedéke címmel" testes kötetben örökítette meg a búcsúzó XX. század érdekes hazai pillanatait, az ő szavaival "megbicsaklásait".

Új könyve ennek sajtó-vonatkozásait tűzi tollhegyre, a "múltidéző krónikák" inkább sajtótörténeti szempontú munka, "a század laphistóriái" jelennek meg az oldalakon. Címe is erre utal: A sajtó szövedéke.

Murányi Gábor: A múlt szövedéke
Noran-Kiadó Kft., Budapest 2004
534 OLDAL


Bikácsy Gergely: Eichmann-csokoládé

Bikácsy Gergely új könyve műfajilag is nagyon érdekes. Dokumentum gyűjtemény, de regény is. Tulajdonképpen párbeszéd a már kivégzett rossz emlékű háborús bűnös és az író között.

Utóbbi nehéz feladatot vállalt, hiszen a Múlt és Jövő kiadásában megjelent mű több mint félévszázad könyvtárnyi irodalmához csatlakozik! Így tud valami újat hozni, olvasmányosan könnyedén idézni fel a borzalmat, méghozzá az elkövetők emlékezetéből szemelgetve.

Bikácsy Gergely: Eichmann-csokoládé
Múlt és Jövő kiadó, Budapest 2019
204 OLDAL


Frank Tibor: Kettős kivándorlás
Budapest-Berlin-New York(1919-1945)

A kötet levéltári kutatások alapján a zsidó-magyar szakemberek Németországon keresztül az Egyesült Államokba 1919-1945 között történt emigrációját mutatja be.

A neves amerikánista tudós műve oxfordi kiadásának címe még "Jewish-Hungarian" migrációt említ, a magyar változatból már kimaradt a felekezet megjelölése, de a monografikus munka így is a magyar zsidóság XX.századi történetének egyik kísérőjelenségét elemzi.

Frank Tibor: Kettős kivándorlás
Budapest-Berlin-New York(1919-1945)
Gondolat Kiadói Kör Kft., Budapest 2012
350 OLDAL


Magén István : A bedeszkázott ház

 

Magén István legújabb könyvében, a Napkút kiadó gondozásában megjelent A bedeszkázott ház című novellagyűjteményben  így vall legújabb alkotásáról:
"Utótörténeteket írok. Ez egy olyan esztétikai praxis, mely nem enged megakadályozni abban, hogy kivonjam magam az alávetettség alól. Ahhoz, hogy szereplőimbe bepillanthassak és mások is bepillanthassanak, szembe kell fordulnom önmagammal."

 

Magén István : A bedeszkázott ház
Napkút Kiadó, Budapest,2018
180 OLDAL


Ralph Brewster: Hontalanul Budapesten (1940-1944)

Egy angol-amerikai származású, olasz állampolgárságú fiatalember nem akar Mussolini katonája lenni, és 1940 és 1944 között az akkor még békés Budapesten vészelte át a háborús éveket.

A rendkívül művelt, sok nyelven beszélő, tehetségesen zenélő, elmélyült régészeti és asztrológiai tudással rendelkező Ralph Brewster szívesen látott vendég volt a magyar arisztokraták, jómódú polgárok, művészek, katonatisztek, tisztviselők, egyházi személyiségek pesti, budai és vidéki házaiban, lakásaiban, kastélyaiban.

Ralph Brewster: Hontalanul Budapesten (1940-1944)
Corvina Kiadó, Budapest 2018
341 OLDAL


LÖW IMMÁNUEL VÁLOGATOTT MŰVEI
Virág és vallás

Válogatta és szerkesztette:
Hidvégi Máté és Ungvári Tamás

Ez a gyönyörű kiállítású és igényes "Virág és vallás" című gyűjteményes kötet egy zsidó rabbinak, Szeged városa főrabbijának, a kilencven esztendős korában mártírhalált halni kényszerített orientalista, művelődéstörténész, filológus, folklorista, botanikus avagy egyszerűen "csak" polihisztor Löw Immánuel írásait tartalmazza. Löw Immánuel írásai "minőséget" képviselnek és a maguk módján "csúcsteljesítmények".

LÖW IMMÁNUEL VÁLOGATOTT MŰVEI
Löw Heritage Alapítvány 2019
304 OLDAL


Szöllősi Dávid: Viszockij – 80

Századunk költészetének egyedülálló és különleges alakja volt Vlagyimir Viszockij, a költő, előadóművész és színész. Talán a régmúlt korok népi költőihez, a bárdokhoz lehetne hasonlítani, nekik magyarban talán az igric felelne meg. Őket is szerette a nép, de üldözte a hivatalos egyház és az államhatalom.

Szöllősi Dávid a Holnap Magazinnál megjelent versfordításaival szép csokrot nyújt át Viszockij verseiből a magyar közönségnek, híven tükrözve a költő mondanivalóját, versei szellemiségét.

Szöllősi Dávid: Viszockij – 80
Bakos József EV. - HOLNAP MAGAZIN 2018
230 OLDAL


Yuval Noah Harari: Sapiens
Az emberiség rövid története

Nem hagyományos világtörténet jelent meg az Animus kiadó gondozásában, de a szerzője is "különös történész".

Yuval Noah Harari a jeruzsálemi egyetem tanára érdekes és fontos kérdésekre válaszol: van-e összefüggés a történelem és a biológia között, van e igazság a történelemben, boldogabb lett- e az emberiség az idők változásával.

Meghökkentő megállapításokat tesz elejétől végig. Bebizonyítja, hogy a neandervölgyiek sok tekintetben különbek voltak ......

Yuval Noah Harari: Sapiens
Animus Könyvek 2015
384 OLDAL


Két könyv egy életről

A holokauszt szörnyűsége sok túlélőt késztetett emlékeinek megírására. Sajnos az idő múlik, egyre kevesebben vannak, akik megtehetik ezt, részint eltávoznak közülünk egy jobb világba, ahol nem voltak koncentrációs táborok, részint emlékeik megkoptak, már nehezebben tudják pontosan felidézni őket.
Szegő György Két ima egy Istenhez című könyvében, amely a Múlt és Jövő kiadó Holokauszt életek könyvei között látott napvilágot a szerző (aki szenvedő és tanú is) úgy örökíti meg tapasztalatait, hogy egyúttal hitelesen ábrázolja a környezetet, amelyből 16 évesen oly durván kiszakították, és a visszatérés megpróbáltatását. Nagy segítségére van ebben neki és az olvasónak egyaránt hivatása, ugyanis orvos-pszichiáter lesz belőle.

DR. SZEGŐ GYÖRGY: KÉT IMA EGY ISTENHEZ
MÚLT ÉS JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 1999
322 OLDAL


Izrael az új népvándorlás korában

Kőbányai János ismert szereplője a magyar publicisztikának. Első művei szociológiai jellegűek, főleg az ifjúsággal foglalkozik, de első izraeli útján azonnal megigézi a zsidó állam, írásai, könyvei ettől fogva mind innen merítik témájukat.

Változatos a műfaj, vannak köztük helyszíni riportok, de valóságos tanulmányok is.

Új könyvének (Izrael az új népvándorlás korában) alcíme is erre utal: Naplók, riportok, esszék, interjúk, 1984-2018. A 70. évfordulóra jelent meg és második felét ölei fel ennek a hét évtizednek. Egy állam történetében ez a nem egészen két emberöltő nem sok, de "Izrael más" - ahogy mondani szokták.

Kőbányai János:
Izrael az új népvándorlás korában
Múlt és Jövő Alapítvány, 2018
432 oldal


A láthatatlan zsidó Budapest

Mary Gluck amerikai egyetemi tanár könyvének már a címe is meghökkentő: A láthatatlan zsidó Budapest. Hiszen a magyar főváros zsidósága sohasem volt láthatatlan, inkább számarányán felül szerepet vállalt külső és belső képének, jellegének kialakításában! Nos, a szerző - aki természetesen magyar zsidó származású - elsősorban nem a hivatalos zsidó nyilvánosságot vizsgálja, az ünnepségek, közéleti megnyilatkozások világát, bár ezek is helyet kapnak, Wahrmann Mór egy egész fejezetet, hanem ami a háttérben maradt, amiről kevesebbet beszéltek.

Mary Gluck:
A láthatatlan zsidó Budapest
Múlt és Jövő Alapítvány, Budapest, 2017
288 oldal

Végső menekülés az emlékezetbe?

Munkatársai tanulmánykötetet állítottak össze Staller Tamás emlékére, mely most jelent meg, s melynek főszereplője egyben szakmai referenciája is volt. A 2012-ben elhunyt egyetemi tanár 2007-ben megjelent Menekülés az emlékezetbe című könyve, ahogyan Arthur Koestler életét és filozófiai munkásságát ismerteti, úgy lett a Kiss Endre szerkesztette emlékkötet Menekülés a bölcseletbe című tisztelgés is többségében filozófiai, vallásbölcseleti tanulmányokkal és emlékező fohászokkal teli kötet.egészen két emberöltő nem sok, de "Izrael más" - ahogy mondani szokták.

A tudományos horizonton születésnapi, évfordulós vagy tisztelgő köteteknek megvan a maga "rituáléja", bekerülnek alkalmi írások, utalásokkal vagy hivatkozásokkal ellátott művek, s nemegyszer olyanok is, melyek kifejezetten a "címzett" tiszteletére készültek. Itt persze többségben vannak a tisztelgő szavak, de többen a szerzők köréből épp azt tekintették mérvadónak, ha írásaik reflektálnak a tudós pályatárs munkáira.


Robicsek György naplója

A Holokauszt Dokumentációs Központ gyakran ad ki visszaemlékezéseket, naplókat. Ezek általában nagyon szomorú olvasmányok, egy szörnyű korszak áldozatai szenvedésekről, halálról, az emberi gonoszság változatos megnyilvánulásairól számolnak be a boldogabb utókornak. A most megjelent könyv némileg különbözik ezektől, Robicsek György a Szegedről deportált fiatalembert jó sorsa megkímélte szülővárosa zsidó közössége többségének tragédiájától, az Ausztria felé zakatoló vagonokba jutott.

Robicsek György naplója
Holokauszt Dokumentációs Központ
 Budapest, 2018


Udvarhelyi András: „Ha szabad így mondanom”
Könyv Faludy Györgyről

Könyve elején felteszi a kérdést, Kicsoda Faludy György, és ezt több mint 300 oldalon keresztül próbálja megválaszolni írások, idézetek tömkelegével. Mivel a szerző nem tartozik az „egy könyvű emberek” közé, hatalmas olvasottsága gazdag kincsestárának megnyitásával gazdagítja az olvasót, ebben is követve hősét, akinek „életfunkciója volt az olvasás”.
Az ember bemutatáshoz hozzátartozik életrajza. Rengeteg utalást találunk egy gazdag élet nem mindig kellemes fordulataira, talán az ifjúkorról olvashatunk aránylag keveset, pedig a zsidósághoz (zsidóságához) való viszonya itt gyökerezik.

Udvarhelyi András:
„Ha szabad így mondanom”
Faludy György szerelmei, barátai, szerepei
 Budapest, 2016
328 oldal


Bernard Wasserstein:
 Az igazi Trebitsch -

Az átváltozóművész

1879.április 4-én a jómódú paksi ortodox zsidó gabonakereskedő, Trebitsch Nátán népes családja újabb fiúval gyarapodott. Ekkor már másfél évszázada éltek zsidók Pakson, a Duna-menti város élénk kereskedelme folytán szilárd anyagiakkal rendelkező mélyen vallásos emberek, a településnek saját jesivája (talmudiskola) volt, 1844-ben itt tartották a különböző zsidó irányzatokat kibékíteni akaró rabbigyűlést is. Trebitsch Ignác – mert így hívták a gyermeket - is itt kezdte tanulmányait a zsidó elemi iskolában.

Bernard Wasserstein:
Az igazi Trebitsch -
Az átváltozóművész
Akadémiai Kiadó, Budapest,2016
505 oldal


Uri Bar-Joseph:
 Izrael mentőangyala -

avagy a tökéletes információforrás

Asraf Marván, Nasszer elnök veje, az egyiptomi felső tízezer jelentős alakja, üzletember és politikai tanácsadó. Egy személyben pedig izraeli kém vagy talán kettős ügynök is! Az eszes, jó megjelenésű vegyészmérnöknek közgazdasági képesítése is volt. Katonatiszti rangban tevékenykedett, amikor megkérte az elnök lányának kezét. Nasszer nem látta szívesen családjában, karrieristának tartotta és se beosztásban, se anyagilag nem támogatta annyira, ahogy a fiatalember várta. Sértettsége okozhatta, hogy 1970 nyarán egy közönséges londoni telefonfülkéből felhívja az izraeli nagykövetséget és felajánlja szolgálatait......

Uri Bar-Joseph:
Izrael mentőangyala, avagy a tökéletes információforrás
Akadémiai Kiadó, Budapest,2017
377 oldal


Zeke Gyula:  Kártya, lóverseny, kávéház

Palásthy Marcell újságíró egyike a XX.század első harmada irodalma szinte teljesen elfeledett alakjainak. Pedig még a két háború között is sokan ismerték, Kellér Andor egy esszét írt róla – szerencsére, mert ma már csak ez az emlék van róla.

Bródy, Molnár Ferenc és Karinthy is elismerték tehetségét, sokat vártak tőle, de a lóverseny és a kártya tönkretették. Halálos ágyán így jellemezte önmagát: „Egy ember aki nem végezte el dolgát a földön”.

Szép feladatot vállalt Zeke Gyula "Kártya, lóverseny, kávéház. Palásthy Marcell szerencsejátékos hírlapíró cikksorozatai az 1920-as évekből" című könyvével, mert nemcsak leporolta emlékét......

Zeke Gyula:
Kártya, lóverseny, kávéház
Balassi Kiadó, Budapest,2018
196 oldal


Csabai László: Szindbád, a forradalmár

Csabai László trilógiájának a Magvető kiadó gondozásában megjelent harmadik részében a főhős, Szindbád - Schiffer Árpád őrnagy -, "a málenkij robot" után hazatérve városában folytatja háború előtti foglalkozását – amelyet Szibériában sem hagyott abba – nyomozó lesz.

Ismert történelmi okokból szinte eltűnik a magyar vidék zsidósága, ennek ellenére emlékeznek rájuk, árnyaik ott vannak a háttérben, és a regényben is gyakran felbukkannak. Az antiszemitizmus a felsőbb réteget is jellemzi..

Csabai László:
Szindbád, a forradalmár
Magvető Könyvkiadó, Budapest,2017
878 oldal


Kulcsár-Szabó Anikó: AZ ÖRDÖGGÖRCS MINT
IRODALOMPSZICHOLÓGIAI
KINCSESBÁNYA

Karinthy Márton Ördöggörcs című regénye már néhány éve napvilágot látott, Most, a Nyugat-évforduló évében főképpen a Karinthy-családról szóló nagy lélegzetű mű ismét aktuálissá vált. Akik olvasták a regényt, bizonyára egyetértenek azzal, hogy egyrészt a Karinthyk története mint olvasmányélmény is felejthetetlen. Az elemzés azért is adott, mert a mű kínálja magát a művészetpszichológiai elemzésre, irodalmi és pszichológiai, s irodalompszichológiai kincsesbánya egyszerre..

Karinthy Márton: Ördöggörcs
Noran Libro Kiadó 2017
688 oldal